Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1309/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim z 2018-04-05

I C 592/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 6 września 2018

Data publikacji: 8 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

abonent, umowa abonencka, cennik, cesja, regulamin, świadczenie usługi, umowa przelewu wierzytelności, kara umowna, pozwany, nota obciążeniowa, sprzęt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • abonent, umowa abonencka, cennik, cesja, wykaz wierzytelności, dekoder, regulamin, świadczenie usługi, umowa przelewu wierzytelności, kara umowna, wersja papierowa, poprzednik prawny powodów, legitymacja procesowa, pozwany, nota obciążeniowa, wysokość dochodzonego roszczenia, sprzęt, regulamin świadczenia usługi, opłata okresowa, udostępnienie urządzeń
Zobacz»

I C 1455/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

nota obciążeniowa, umowa przelewu wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesja, umowa abonencka, abonent, wierzyciel, okres podstawowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, nota obciążeniowa, umowa przelewu wierzytelności, termin wymagalności, dekoder, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesja, umowa abonencka, zwrot sprzętu, abonent, umowa cesji, wyciąg elektroniczny, brak zwrotu, wierzyciel, zarzut spełnienia roszczenia, skuteczność umowy przelewu wierzytelności, okres podstawowy, siedziba, pozwany, umowa sprzedaży wierzytelności
Zobacz»

I C 909/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesja, kara umowna, abonent, faktura, pozwany, jednostronne rozwiązanie umowy, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, agio, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesja, umowa cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o świadczenie usługi, kara umowna, abonent, wierzyciel pierwotny, faktura, umowa sprzedaży wierzytelności, rodzaj usług telekomunikacyjnych, sporna wierzytelność, pozwany, dochodzona zaległość, uiszczenie kary, rozwiązanie umowy przed upływem, jednostronne rozwiązanie umowy, przelew
Zobacz»

I C 203/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 3 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, regulamin, nota obciążeniowa, umowa, cesja, przelew wierzytelności, faktura, abonent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, cesjonariusz, regulamin, regulamin świadczenia usługi, nota obciążeniowa, umowa, umowa o świadczenie usługi, cesja, umowa ramowa przelewu wierzytelności, przelew wierzytelności, przeniesienie wierzytelności, reprezentacja podmiotu, regulamin promocji, faktura, abonent, porozumienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, sieć telekomunikacyjna, kurator
Zobacz»

I C 1026/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 28 listopada 2012

Data publikacji: 18 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wierzytelność, sprzęt, nota, cesja, wierzyciel, umowa przelewu, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, nota karna, zwrot sprzętu, karta do dekodera, sprzęt, siedziba w luksemburgu, nabywca, strona powodowa, nota, zbywca, cesja, wierzyciel, oświadczenie woli w imieniu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa przelewu, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, wykaz wierzytelności do umowy, umowa o abonament, kara umowna
Zobacz»

X GC 84/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 13 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew, abonent, regulamin, nota, cennik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cedent, cesjonariusz, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nota odsetkowa, umowa ramowa, przelew, usługa powszechna, cesja wierzytelności, abonent, wykaz wierzytelności, zawiadomienie o cesji, przypadków płatności, przedawnienie, regulamin, umowa o świadczenie, nota, porozumienie, cennik
Zobacz»

II Ca 1042/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 listopada 2013

Data publikacji: 12 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew wierzytelności, cesja, abonent, rozwiązanie umowy, kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • opłaty specjalne, dane osobowe, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew wierzytelności, fundusz sekurytyzacyjny, umowa o świadczenie usługi, cesja, abonent, strona abonenta, przetwarzanie danych, rozwiązanie umowy, cesja wierzytelności, fundusz inwestycyjny, operator, kara umowna, zgoda dłużnika, wypowiedzenie umowy o świadczenie, tworzący fundusz, termin przedawnienia, księga funduszu
Zobacz»

I C 563/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 30 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

okres podstawowy, nota obciążeniowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesja, umowa abonencka, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • okres podstawowy, nota obciążeniowa, dzień zapłaty, zbywca, częściowy wykaz wierzytelności, nabywca, opłata abonamentowa, zbyta wierzytelność, siedziba w luksemburgu, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesjonariusz, cesja, cedent, wykaz wierzytelności do umowy, umowa abonencka, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wierzyciel, istnienie i wysokości, dłużnik
Zobacz»

XI C 1291/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 września 2015

Data publikacji: 22 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wierzytelność, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pierwotny wierzyciel, cesja, umowa abonencka, pozwany, nota obciążeniowa, kara umowna, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, strona powodowa, list dłużników, abonent, wyciąg z listy, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, kurator, pierwotny wierzyciel, cesja, umowa abonencka, pozwany, nota obciążeniowa, poprzedni wierzyciel, pisma przygotowawcze, kara umowna, wezwanie do spłaty, załącznik do umowy, legitymacja procesowa czynna, przelew
Zobacz»

I C 1558/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 8 marca 2018

Data publikacji: 19 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, nota obciążeniowa, cesja, wierzyciel, pozwany, termin płatności, świadczenie usługi, odsetki naliczone, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • subfundusz, umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, nota obciążeniowa, cesja, faktura i nota obciążeniowa, wierzyciel, wyrok zaoczny, stop odsetek ustawowych, stopa odsetek ustawowych, umowa o świadczenie usługi, odsetka ustawowa za opóźnienie, podstawa umowy przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, pozwany, pozew, termin płatności, świadczenie usługi, odsetki naliczone, faktura
Zobacz»

I C 286/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 9 września 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa abonencka, cesja, abonent, przelew, rozwiązanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa abonencka, operator, cesja, cesja wierzytelności, abonent, przelew, rozwiązanie umowy z winy, legitymacja procesowa strony, przedterminowe rozwiązanie umowy, zawiadomienie, istnienie zadłużenia, kwota zaległości, rozwiązanie umowy, umowa sprzedaży wierzytelności, stosunek zobowiązaniowy, zawarcie umowy abonenckiej, przesłanka postępowania cywilnego, wiarogodność i moc dowodów, okresów dodatkowych
Zobacz»

I C 1428/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 10 lutego 2015

Data publikacji: 27 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, nota, umowa przelewu, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nota, zbywca, umowa o świadczenie usługi, dłużnik, element stosunku zobowiązaniowego, umowa przelewu, nota odsetkowa, pozew, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, cesja, określenie stosunku, merytoryczna weryfikacja
Zobacz»

I C 1099/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 listopada 2017

Data publikacji: 8 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, nota obciążeniowa, cesja, abonent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, nota obciążeniowa, cesja, wezwanie do spłaty, list dłużników, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, załącznik, wierzyciel pierwotny, wykaz wierzytelności, podstawa umowy cesji, strona powodowa, termin rozprawy, abonent, przedsądowe wezwanie, pozew, dostęp do programów telewizyjnych, należność główna, skutek umowy przelewu
Zobacz»

VII C 784/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 3 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

nota obciążeniowa, umowa, przelew wierzytelności, cesja, sprzęt, wierzyciel, pozwany, świadczenie usługi telekomunikacyjnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa szczegółowa, strona powodowa, nota obciążeniowa, umowa, zbywca, częściowy wykaz wierzytelności, przelew wierzytelności, nabywca, cesja, sprzęt, roszczenie, wierzyciel, prawo do wierzytelności, pozwany, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, podstawa umowy cesji, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, stosunek zobowiązaniowy, sprzedaż wierzytelności
Zobacz»

I C 484/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 20 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, nota obciążeniowa, pierwotny wierzyciel, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesja, faktura, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, nota obciążeniowa, pierwotny wierzyciel, fundusz sekurytyzacyjny, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, fundusz inwestycyjny, cesja, nota odsetkowa, faktura, umowa o świadczenie usługi, opcja usługi, zasadność żądanych kwot, zawiadomienie o dokonanej cesji, wierzytelność od pierwotnego wierzyciela, moment wykazania, zasada kontradyktoryjności postępowania cywilnego, ściśle określona wierzytelność, umowa cesji, przelew, zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności
Zobacz»

I C 1536/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 3 listopada 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nota, przelew wierzytelności, umowa przelewu, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, nota, przelew wierzytelności, nota odsetkowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zbywca, dłużnik, element stosunku zobowiązaniowego, umowa przelewu, umowa o świadczenie usługi, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, określenie stosunku, pozew, merytoryczna weryfikacja, siedziba
Zobacz»

IX C 676/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 września 2014

Data publikacji: 30 września 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, nota obciążeniowa, umowa abonencka, przelew, sprzęt, abonent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, nota obciążeniowa, wyrok zaoczny, wykaz wierzytelności, umowa abonencka, twierdzenie powoda o okolicznościach, zbywca wierzytelności, lista wierzytelności, dłużnik, nabycie wierzytelności, przelew, sprzęt, umowa sprzedaży wierzytelności, abonent, własność zbywcy, dokument niepodpisany, konkretne oznaczenia, załącznik do umowy, bezsporna wierzytelność, rzeczywisty stan rzeczy
Zobacz»

II Ca 726/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 stycznia 2015

Data publikacji: 24 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, świadczenie usługi, cesja, wierzyciel, pozwany, nota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, umowa przelewu wierzytelności, cedent, nabycie wierzytelności, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, strona powodowa, poprzedni wierzyciel, warunek zawieszający, świadczenie usługi, cesja, faktura i nota obciążeniowa, wierzyciel, cesja wierzytelności, wykaz wierzytelności, pozwany, zgodność z oryginałem odpisu, nota, treść umowy ramowej, pełnomocnictwo
Zobacz»

I C 331/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brzesku

Data orzeczenia: 5 września 2016

Data publikacji: 25 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, nota, pozwany, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pierwotny wierzyciel, abonent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • nota debetowa, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, nota, rejestr funduszy inwestycyjnych, wyciąg z załącznika, załącznik do umowy sprzedaży, dokument prywatny, wyrok zaoczny, pozwany, wyciąg z rejestru funduszy, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, kostrzewa, roszczenie o zaległe odsetki, świadczona usługa, moc dowodowa dokumentów, pierwotny wierzyciel, abonent, podstawę dokumentów, dostęp do programów telewizyjnych
Zobacz»

I C 1438/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 13 października 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, nota obciążeniowa, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zbywca, dłużnik, element stosunku zobowiązaniowego, umowa o świadczenie usługi, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, określenie stosunku, nota obciążeniowa, merytoryczna weryfikacja, pozew, weryfikacja wysokości, umowa przelewu, siedziba
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Janowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: