Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
33

I C 712/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt: I C 712/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu P. . w I Wydziale Cywilnym W składzie następującym: Przewodniczący SSR Marcin Kowalewski Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko K. B. o zapłatę kwoty 7.355,60 zł I zasądza od pozwan
Czytaj więcej»

I C 1048/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 1048/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Latoch Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Mioduchowska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa M. T. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. nie obciąża powódki kosztami procesu. Sygn. akt I C 1048/16 UZASADNIENIE W poz
Czytaj więcej»

I C 1087/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-05-08

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1087/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 maja 2017 r., wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w ramach elektronicznego postępowania upominawczego, powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. domagał się zasądzenia od pozwanej A. B. kwoty 1900,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty. Powód wnosił również o zasądzenie kosztów proces
Czytaj więcej»

I C 1309/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 1309/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Latoch Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Mioduchowska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego (...) z siedzibą w W. przeciwko L. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. S. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego (..
Czytaj więcej»

I C 1309/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1309/17 UZASADNIENIE (...) Fundusz Inwestycyjny (...) z siedzibą w W. (zwany dalej (...) ) pozwem z dnia 31 lipca 2017 roku domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego L. S. kwoty 2. 204,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w stosunku rocznym liczonych od dnia wniesienia pozwu oraz wnosił o zasądzenie kosztów procesu. Powoływał się na nabycie wierzytelności w stosunku do pozwanego od (...) S.A. z siedzibą w W. z tytułu świadczonych przez ten podmiot na rzecz pozwa
Czytaj więcej»

I Ns 87/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 87/15 POSTANOWIENIE Dnia 30 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu P. . I Wydział Cywilny W składzie następującym: Przewodniczący SSR Marcin Kowalewski Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku W. S. z udziałem B. C. , K. C. , A. K. , J. Ł. , I. M. , B. M. , G. N. , K. N. , M. N. (1) , M. N. (2) , M. N. (3) , W. N. , A. O. , K. S. , R. S. , S. S. , S. W. , H. Z. o zasiedzenie postan
Czytaj więcej»

I Ns 425/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 425/17 POSTANOWIENIE Dnia 6 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku G. S. , M. S. z udziałem R. S. , Z. S. , T. C. , S. R. , I. M. , T. M. , M. J. , M. R. , H. S. o zasiedzenie nieruchomości położonych w R. , gmina M. oznaczonych jako działki nr (...) o pow
Czytaj więcej»

I Ns 395/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 395/15 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku S. W. (1) z udziałem D. T. , L. K. , A. S. , U. T. (1) o rozgraniczenie postanawia: na podstawie art. 199§1 pkt 1 kpc w zw. z art. 13§2 kpc wniosek odrzucić z uwagi na czasową niedop
Czytaj więcej»

I Ns 425/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 425/17 UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek G. i M. małżonków S. , w którym wnosili oni o stwierdzenie, iż nabyli przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonych w R. oznaczonych jako działki nr (...) o powierzchni 1,15 ha, nr (...) o powierzchni 0,29 ha, nr (...) o powierzchni 0,94 ha, nr (...) o powierzchni 2,17 ha, nr (...) o powierzchni 0,67 ha. Wnioskodawcy reprezentowani przez zawodowego pełnomocnika nie ws
Czytaj więcej»

III RC 232/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 232/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Stanisław Furman Protokolant : sekr. sądowy Joanna Burdon po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich J. K. i A. K. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową M. K. przeciwko W. K. o alimenty I zasądza tytułem alimentów od pozwanego W. K. poczynając od dnia 17
Czytaj więcej»