Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
33

I C 97/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 97/18 UZASADNIENIE (...) (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. (zwany dalej (...) 1 (...) ) pozwem z dnia 18 sierpnia 2017 roku domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego S. P. kwoty 542,22 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w stosunku rocznym, liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, ponadto wnosił o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Powód powoływał się na nabycie wierzytelnośc
Czytaj więcej»

I C 133/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-07-14

Data publikacji: 2015-09-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 133/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podl. w I Wydziale Cywilnym W składzie następującym: Przewodniczący SSR Marcin Kowalewski Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. przeciwko R. B. o zapłatę kwoty 700,79 zł powództwo oddala. Sygn
Czytaj więcej»

I C 221/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 221/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Latoch Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Mioduchowska po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 roku w Radzyniu Podlaskim, na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) z siedzibą w W. przeciwko R. G. o zapłatę I oddala powództwo; II oddala wniosek powoda o zasądzenie kosztów procesu.
Czytaj więcej»

I C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 221/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Latoch Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Mioduchowska po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 roku w Radzyniu Podlaskim, na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko R. G. o zapłatę I oddala powództwo; II oddala wniosek powoda o zasądzenie kosztów procesu. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 20 stycznia 201
Czytaj więcej»

I C 221/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 221/16 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 20 stycznia 2016 roku, złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód Towarzystwo (...) z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego R. G. kwoty 211,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. Nadto powód wnosił
Czytaj więcej»

I C 449/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 449/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podl. w I Wydziale Cywilnym W składzie następującym: Przewodniczący SSR Marcin Kowalewski Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddział Terenowy w L. przeciwko Z. H. o zapłatę kwoty 2.020,07 zł I zasądza od pozwanego Z. H. na rzecz powoda Agenc
Czytaj więcej»

I C 1048/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 1048/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Latoch Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Mioduchowska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa M. T. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. nie obciąża powódki kosztami procesu. Sygn. akt I C 1048/16 UZASADNIENIE W poz
Czytaj więcej»

I C 1087/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-05-08

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1087/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 maja 2017 r., wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w ramach elektronicznego postępowania upominawczego, powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. domagał się zasądzenia od pozwanej A. B. kwoty 1900,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty. Powód wnosił również o zasądzenie kosztów proces
Czytaj więcej»

I C 1309/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 1309/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Latoch Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Mioduchowska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego (...) z siedzibą w W. przeciwko L. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. S. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego (..
Czytaj więcej»

I C 1309/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1309/17 UZASADNIENIE (...) Fundusz Inwestycyjny (...) z siedzibą w W. (zwany dalej (...) ) pozwem z dnia 31 lipca 2017 roku domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego L. S. kwoty 2. 204,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w stosunku rocznym liczonych od dnia wniesienia pozwu oraz wnosił o zasądzenie kosztów procesu. Powoływał się na nabycie wierzytelności w stosunku do pozwanego od (...) S.A. z siedzibą w W. z tytułu świadczonych przez ten podmiot na rzecz pozwa
Czytaj więcej»