Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
155

I C 1087/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-05-08

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1087/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 maja 2017 r., wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w ramach elektronicznego postępowania upominawczego, powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. domagał się zasądzenia od pozwanej A. B. kwoty 1900,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty. Powód wnosił również o zasądzenie kosztów proces
Czytaj więcej»

I C 1292/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-31

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1292/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Mioduchowska po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2019 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa E. Ł. przeciwko B. P. o zachowek w kwocie 74.687,50 zł I zasądza tytułem zachowku po A. P. od pozwanej B. P. na rzecz powódki E. Ł. kwotę 70.345,50 zł (siedemdzi
Czytaj więcej»

I C 1292/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-31

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1292/17 UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew E. Ł. przeciwko B. P. (1) o zapłatę kwoty 65.550,75 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 1 października 2017 roku do dnia zapłaty, tytułem zachowku po A. P. (1) . Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, iż w dniu (...) 2014 roku zmarła matka jej
Czytaj więcej»

I C 1309/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 1309/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Latoch Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Mioduchowska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego (...) z siedzibą w W. przeciwko L. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. S. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego (..
Czytaj więcej»

I C 1309/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1309/17 UZASADNIENIE (...) Fundusz Inwestycyjny (...) z siedzibą w W. (zwany dalej (...) ) pozwem z dnia 31 lipca 2017 roku domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego L. S. kwoty 2. 204,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w stosunku rocznym liczonych od dnia wniesienia pozwu oraz wnosił o zasądzenie kosztów procesu. Powoływał się na nabycie wierzytelności w stosunku do pozwanego od (...) S.A. z siedzibą w W. z tytułu świadczonych przez ten podmiot na rzecz pozwa
Czytaj więcej»

I Ns 327/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 327/14 POSTANOWIENIE Dnia 21 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Ignatowicz po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku W. I. z udziałem P. I. , G. I. , M. P. o zasiedzenie postanawia: I stwierdzić, że prawo własności nieruchomości położonej w M. , oznaczonej jako działka nr (...) (pięćset dwadzieścia dz
Czytaj więcej»

I Ns 327/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-02-07

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 327/14 UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2014 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek W. I. o zasiedzenie przez niego i żonę B. I. na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej z dniem 1 marca 2006 roku prawa własności nieruchomości położonej w M. oznaczonej jako działka nr (...) o powierzchni 0,0371 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim prowadzona jest księga wieczysta (...) . W uzasadnieniu wniosku podniesiono, iż nieruchomość ta była częścią nieru
Czytaj więcej»

I Ns 395/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 395/15 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku S. W. (1) z udziałem D. T. , L. K. , A. S. , U. T. (1) o rozgraniczenie postanawia: na podstawie art. 199§1 pkt 1 kpc w zw. z art. 13§2 kpc wniosek odrzucić z uwagi na czasową niedop
Czytaj więcej»

I Ns 425/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 425/17 UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek G. i M. małżonków S. , w którym wnosili oni o stwierdzenie, iż nabyli przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonych w R. oznaczonych jako działki nr (...) o powierzchni 1,15 ha, nr (...) o powierzchni 0,29 ha, nr (...) o powierzchni 0,94 ha, nr (...) o powierzchni 2,17 ha, nr (...) o powierzchni 0,67 ha. Wnioskodawcy reprezentowani przez zawodowego pełnomocnika nie ws
Czytaj więcej»

I Ns 425/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 425/17 POSTANOWIENIE Dnia 6 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku G. S. , M. S. z udziałem R. S. , Z. S. , T. C. , S. R. , I. M. , T. M. , M. J. , M. R. , H. S. o zasiedzenie nieruchomości położonych w R. , gmina M. oznaczonych jako działki nr (...) o pow
Czytaj więcej»