Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
96

I C 5/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-11-08

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 5/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa E. J. przeciwko E. O. o zapłatę kwoty 50.000 zł I zasądza od pozwanej E. O. na rzecz powoda E. J. kwotę 14.409,64 zł (czternaście tysięcy czterysta dziewięć złotych i
Czytaj więcej»

I C 5/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-11-08

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 5/16 UZASADNIENIE W dniu 11 grudnia 2015 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew powoda E. J. (1) przeciwko pozwanej E. O. . W pozwie tym powód domagał się zasądzenia od pozwanej kwoty 50.000 zł tytułem wkładu finansowego jaki poniósł w remont domu pozwanej w trakcie trwania konkubinatu stron (k. 11 – 11v.) W odpowiedzi na pozew pozwana nie uznała żądania pozwu i podniosła, iż remont został wykonany za jej własne środki finansowe, zaś powód nie poniósł w związku
Czytaj więcej»

I C 39/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 39/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 10 stycznia 2017 roku powód T. J. wniósł o nakazanie pozwanej W. W. (1) złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego następującej treści: „Ja, W. W. (1) , córka T. J. i J. J. (1) , przenoszę nieodpłatnie na T. J. , syna W. i H. udział wynoszący 1/2 w nieruchomości położonej w M. przy ul. (...) , obrębu (...) -2, oznaczonej jako działka numer (...) o powierzchni 694 m 2 gruntu zabudowanego domem mieszkalnym drewnianym, parterowym, 8-izbowy
Czytaj więcej»

I C 61/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 61/15 UZASADNIENIE W dniu 9 stycznia 2015 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko A. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. W pozwie tym powód domagał się uznania za bezskuteczną wobec siebie umowy darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ż. , gmina R. , oznaczonej numerami działek (...) o łącznym obszarze 1,97 ha zawartej pomiędzy dłużniczką M. K. a działającym w imieniu i
Czytaj więcej»

I C 221/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 221/16 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 20 stycznia 2016 roku, złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód Towarzystwo (...) z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego R. G. kwoty 211,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. Nadto powód wnosił
Czytaj więcej»

I C 268/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-01-12

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 268/16 UZASADNIENIE I Stanowiska stron procesu. Pozwem z dnia 5 stycznia 2016 r. (data nadania) powód D. Ś. wniósł o zasądzenie od pozwanej A. K. kwoty 7.691,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu od dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych (k. 4-7). Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym 10 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim uwzględnił żądanie pozwu (k. 2
Czytaj więcej»

I C 304/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-11-02

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 304/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Kazimierski Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Mioduchowska po rozpoznaniu w dniu 26 października 2018 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko W. W. o zapłatę kwoty 6 217 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 styczn
Czytaj więcej»

I C 317/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-08-24

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 317/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2018 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa T. G. przeciwko M. P. i A. P. o zapłatę kwoty 46.113,36 zł I zasądza solidarnie od pozwanych M. P. i A. P. na rzecz powoda T. G. kwotę 46.113,36 zł (czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 304/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-11-02

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 304/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 stycznia 2018 roku powód domagał się zasądzenia od pozwanego W. W. kwoty 6217 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu (początkowo określonych alternatywnie, a ostatecznie według norm prawem określonych). Pozwany wniósł o oddalenie powództwa z uwagi na to, że po pierwsze umowa ta, jak i inne zawarte z pozwanym zawierały klauzule abuzywne w zakresie kosztów pożyczki, w tym w szczeg
Czytaj więcej»

I C 328/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 328/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu P. . w I Wydziale Cywilnym W składzie następującym: Przewodniczący SSR Marcin Kowalewski Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko W. Ś. o zapłatę kwoty 1.078,55 zł I zasądza od pozwanego W. Ś. na
Czytaj więcej»