Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
155

I C 70/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-10-16

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 70/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa J. R. przeciwko H. M. o zapłatę kwoty 6.296,74 zł I zasądza od pozwanej H. M. na rzecz powoda J. R. kwotę 3.031,16 zł (trzy tysiące trzydzieści jeden zł
Czytaj więcej»

I C 70/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-10-16

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 70/18 UZASADNIENIE W dniu 5 lutego 2018 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew J. R. przeciwko pozwanej H. M. , w którym powód domagał się zasądzenia od pozwanej na jego rzecz kwoty 6.296,74 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Na żądaną pozwem kwotę składają się czynsz najmu lokalu mieszkalnego za okres od kwietnia 2016 roku do czerwca 2016 roku w wysokości 3.000 zł, opłaty należne wspólnocie mieszkaniowej w wysokości 1.
Czytaj więcej»

I C 76/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-23

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 76/19 UZASADNIENIE I. Stanowiska stron procesu Pozwem z dnia 13 listopada 2018 r., wniesionym do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, powód B. D. (1) domagał się zasądzenia od pozwanego Skarbu Państwa – Powiatowego Lekarza Weterynarii w P. kwoty 26.264,13 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powód wnosił ponadto o zasądzenie kosztów procesu (k. 2-3). W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda podniósł, iż decyzją z dnia (...) 2018 r. (PIW. Z. . (...) .
Czytaj więcej»

I C 78/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-03-06

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 78/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2020 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa W. W. przeciwko A. M. o uzgodnienie treści księgi wieczystej (...) z rzeczywistym stanem prawnym I uzgadnia treść księgi wieczystej Kw Nr (...) (...) prowadzonej w Sądzie Re
Czytaj więcej»

I C 82/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-03-10

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 82/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2020 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa R. S. , M. S. , B. S. , P. S. , D. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie w kwocie 18.000 zł, odszkodowanie w kwocie 750 zł i ustalenie odp
Czytaj więcej»

I C 87/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-19

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 87/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. M. M. po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko (...) w W. o w kwocie 1.323,48 zł I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki A. B. (1) kwotę 588,26 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem złotych
Czytaj więcej»

I C 103/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 103/17 UZASADNIENIE W dniu 25 stycznia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew powodów E. P. i M. B. , w którym domagali się zasądzenia od pozwanej E. B. kwoty 3.500 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 11 września 2016 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powodowie podnieśli, iż zawarli w dniu 19 grudnia 2014 roku z pozwaną umowę użyczenia lokalu mieszkalnego położonego w M. (...) przy ul. (...) na okres 10 lat. Powodowie wypowiedzieli powyższa umowę pis
Czytaj więcej»

I C 114/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-01-23

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 114/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 22 stycznia 2019 roku powód G. G. wniósł o zasądzenie od pozwanego E. G. kwoty 23.000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. Nadto powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim II Wydział Karny w sprawie sygn. II K (...) uznał E. G. za winnego przestęp
Czytaj więcej»

I C 133/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-07-14

Data publikacji: 2015-09-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 133/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podl. w I Wydziale Cywilnym W składzie następującym: Przewodniczący SSR Marcin Kowalewski Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. przeciwko R. B. o zapłatę kwoty 700,79 zł powództwo oddala. Sygn
Czytaj więcej»

I C 142/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-01-10

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 142/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 11 marca 2019 roku wniesionym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. powód G. F. domagał się pozbawienia wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 21 sierpnia 2013 roku o numerze (...) wystawionego przez (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. , któremu w dniu 4 października 2013 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nadał klauzulę wykonalności, w części, w zakresie uprawniającym wierzyciela do egzekucji dalszych świadczeń tj.
Czytaj więcej»