Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
154

I C 5/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-11-08

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 5/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa E. J. przeciwko E. O. o zapłatę kwoty 50.000 zł I zasądza od pozwanej E. O. na rzecz powoda E. J. kwotę 14.409,64 zł (czternaście tysięcy czterysta dziewięć złotych i
Czytaj więcej»

I C 5/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-11-08

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 5/16 UZASADNIENIE W dniu 11 grudnia 2015 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew powoda E. J. (1) przeciwko pozwanej E. O. . W pozwie tym powód domagał się zasądzenia od pozwanej kwoty 50.000 zł tytułem wkładu finansowego jaki poniósł w remont domu pozwanej w trakcie trwania konkubinatu stron (k. 11 – 11v.) W odpowiedzi na pozew pozwana nie uznała żądania pozwu i podniosła, iż remont został wykonany za jej własne środki finansowe, zaś powód nie poniósł w związku
Czytaj więcej»

I C 39/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 39/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 10 stycznia 2017 roku powód T. J. wniósł o nakazanie pozwanej W. W. (1) złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego następującej treści: „Ja, W. W. (1) , córka T. J. i J. J. (1) , przenoszę nieodpłatnie na T. J. , syna W. i H. udział wynoszący 1/2 w nieruchomości położonej w M. przy ul. (...) , obrębu (...) -2, oznaczonej jako działka numer (...) o powierzchni 694 m 2 gruntu zabudowanego domem mieszkalnym drewnianym, parterowym, 8-izbowy
Czytaj więcej»

I C 61/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 61/15 UZASADNIENIE W dniu 9 stycznia 2015 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko A. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. W pozwie tym powód domagał się uznania za bezskuteczną wobec siebie umowy darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ż. , gmina R. , oznaczonej numerami działek (...) o łącznym obszarze 1,97 ha zawartej pomiędzy dłużniczką M. K. a działającym w imieniu i
Czytaj więcej»

I C 69/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-11-27

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 69/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa S. K. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie w kwocie 15.000 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda S. K. kwotę 15.000 z
Czytaj więcej»

I C 70/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-10-16

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 70/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa J. R. przeciwko H. M. o zapłatę kwoty 6.296,74 zł I zasądza od pozwanej H. M. na rzecz powoda J. R. kwotę 3.031,16 zł (trzy tysiące trzydzieści jeden zł
Czytaj więcej»

I C 78/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-03-06

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 78/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2020 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa W. W. przeciwko A. M. o uzgodnienie treści księgi wieczystej (...) z rzeczywistym stanem prawnym I uzgadnia treść księgi wieczystej Kw Nr (...) (...) prowadzonej w Sądzie Re
Czytaj więcej»

I C 87/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-19

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 87/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. M. M. po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko (...) w W. o w kwocie 1.323,48 zł I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki A. B. (1) kwotę 588,26 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem złotych
Czytaj więcej»

I C 103/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 103/17 UZASADNIENIE W dniu 25 stycznia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew powodów E. P. i M. B. , w którym domagali się zasądzenia od pozwanej E. B. kwoty 3.500 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 11 września 2016 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powodowie podnieśli, iż zawarli w dniu 19 grudnia 2014 roku z pozwaną umowę użyczenia lokalu mieszkalnego położonego w M. (...) przy ul. (...) na okres 10 lat. Powodowie wypowiedzieli powyższa umowę pis
Czytaj więcej»

I C 114/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-01-23

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 114/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 22 stycznia 2019 roku powód G. G. wniósł o zasądzenie od pozwanego E. G. kwoty 23.000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. Nadto powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim II Wydział Karny w sprawie sygn. II K (...) uznał E. G. za winnego przestęp
Czytaj więcej»