Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
155

I Ns 327/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 327/14 POSTANOWIENIE Dnia 21 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Ignatowicz po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku W. I. z udziałem P. I. , G. I. , M. P. o zasiedzenie postanawia: I stwierdzić, że prawo własności nieruchomości położonej w M. , oznaczonej jako działka nr (...) (pięćset dwadzieścia dz
Czytaj więcej»

I Ns 327/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-02-07

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 327/14 UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2014 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek W. I. o zasiedzenie przez niego i żonę B. I. na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej z dniem 1 marca 2006 roku prawa własności nieruchomości położonej w M. oznaczonej jako działka nr (...) o powierzchni 0,0371 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim prowadzona jest księga wieczysta (...) . W uzasadnieniu wniosku podniesiono, iż nieruchomość ta była częścią nieru
Czytaj więcej»

I Ns 425/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 425/17 POSTANOWIENIE Dnia 6 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku G. S. , M. S. z udziałem R. S. , Z. S. , T. C. , S. R. , I. M. , T. M. , M. J. , M. R. , H. S. o zasiedzenie nieruchomości położonych w R. , gmina M. oznaczonych jako działki nr (...) o pow
Czytaj więcej»

I Ns 395/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 395/15 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku S. W. (1) z udziałem D. T. , L. K. , A. S. , U. T. (1) o rozgraniczenie postanawia: na podstawie art. 199§1 pkt 1 kpc w zw. z art. 13§2 kpc wniosek odrzucić z uwagi na czasową niedop
Czytaj więcej»

I Ns 425/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 425/17 UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek G. i M. małżonków S. , w którym wnosili oni o stwierdzenie, iż nabyli przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonych w R. oznaczonych jako działki nr (...) o powierzchni 1,15 ha, nr (...) o powierzchni 0,29 ha, nr (...) o powierzchni 0,94 ha, nr (...) o powierzchni 2,17 ha, nr (...) o powierzchni 0,67 ha. Wnioskodawcy reprezentowani przez zawodowego pełnomocnika nie ws
Czytaj więcej»

I Ns 899/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns (...) POSTANOWIENIE Dnia 6 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Ignatowicz po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku A. K. z udziałem T. C. , W. C. , M. G. , M. C. o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia praw do spadku po S. C. I zmienia prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dn
Czytaj więcej»

I Ns 899/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns 899/16 POSTANOWIENIE Dnia 6 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Ignatowicz po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku A. K. z udziałem T. C. , W. C. , M. G. , M. C. o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia praw do spadku po S. C. I zmienia prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z d
Czytaj więcej»

I Ns 920/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 920/15 POSTANOWIENIE Dnia 29 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Ostrowski Protokolant: Renata Arbaczewska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku R. P. z udziałem L. P. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd postanawia: I oddalić wniosek; II orzec, że każdy z zainteresowanych ponosi koszty postępowania związane ze swym u
Czytaj więcej»

I Ns 920/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Udział w postępowaniu rozgraniczeniowym nie jest czynnością z zakresu zarządu rzeczą wspólną i nie ma żadnych przeszkód, żeby każdy ze współwłaścicieli miał inne stanowisko w zakresie przebiegu granicy i wykazywał swoje racje.
Sygn. akt I Ns 920/15 POSTANOWIENIE Dnia 29 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Ostrowski Protokolant: Renata Arbaczewska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku R. P. z udziałem L. P. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd postanawia: I oddalić wniosek; II orzec, że każdy z zainteresowanych ponosi koszty postępowania związane ze swym u
Czytaj więcej»

I Ns 940/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 940/15 UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2015 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek W. i A. małżonków K. , w którym wnosili o stwierdzenie, iż nabyli oni na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonych w S. , gmina R. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: (...) o łącznej powierzchni 0,96 ha oraz udziałów w wysokości 1/8 części w prawie własności nieruchomości leśnych położonych w S. , gmina R. o
Czytaj więcej»