Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
155

I Ns 940/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 940/15 UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2015 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek W. i A. małżonków K. , w którym wnosili o stwierdzenie, iż nabyli oni na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonych w S. , gmina R. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: (...) o łącznej powierzchni 0,96 ha oraz udziałów w wysokości 1/8 części w prawie własności nieruchomości leśnych położonych w S. , gmina R. o
Czytaj więcej»

III RC 271/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2016-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłanki ustanowienia rozdzielności z datą wsteczną
Sygn. akt III RC 271/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący - SSR Stanisław Furman Protokolant - sekr. sądowy Joanna Burdon po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. R. przeciwko T. R. o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej I ustanawia z dniem 3 lipca 2015 roku rozdzielność majątkową pomiędzy R. R. i T. R. z domu S. ,
Czytaj więcej»

I C 692/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-03-05

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 692/16 UZASADNIENIE W dniu 22 czerwca 2016 do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew powoda J. B. przeciwko pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej w W. . W pozwie tym powód domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 3.960 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, iż zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia i na podstawie polisy nr (...) został objęty Grupowym Ubezpieczeniem Pracowniczym Typu P (...) . W dniu (...)
Czytaj więcej»

I C 712/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt: I C 712/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu P. . w I Wydziale Cywilnym W składzie następującym: Przewodniczący SSR Marcin Kowalewski Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko K. B. o zapłatę kwoty 7.355,60 zł I zasądza od pozwan
Czytaj więcej»

I C 750/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-12-04

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 750/15 UZASADNIENIE W dniu 10 września 2015 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew D. S. (1) przeciwko pozwanej E. R. , w której powódka domagała się zasądzenia od pozwanej kwoty 800 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 7 lipca 2015 roku do dnia zapłaty (k. 2 – 3v., 13). W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż (...) 2015 roku około godziny 12 na ulicy (...) jechała samochodem marki R. (...) o nr rej. (...) w kierunku R. . Przed powódką jechała na rowerze pozwana
Czytaj więcej»

I C 776/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-08-31

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 776/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podl. w I Wydziale Cywilnym W składzie następującym: Przewodniczący SSR Marcin Kowalewski Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2018 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 10.100 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda J. D. kwotę 6.584,
Czytaj więcej»

I C 1008/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-02-28

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 104/15 UZASADNIENIE W dniu 27 stycznia 2015 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew B. S. przeciwko pozwanym M. i B. małżonkom S. oraz J. J. (1) o uzgodnienie treści księgi wieczystej (...) z rzeczywistym stanem prawnym przez wpisanie w dziale II w miejsce A. B. S. . W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła iż jej rodzice A. i J. M. oraz sama powódka z córką od lat 70-tych mieszkali w M. przy ul. (...) w drewnianym domu złożonym z dwóch pokoi i kuchni z przynależny
Czytaj więcej»

I C 1008/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-12-07

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1008/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Ignatowicz po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2017 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa B. S. przeciwko M. S. , M. J. , J. J. , W. J. , B. J. , B. S. , A. J. , kuratorowi spadku po A. O. oraz po F. W. o uzgodnienie treści księgi wieczystej (...) z rzeczywist
Czytaj więcej»

I C 1292/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-31

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1292/17 UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew E. Ł. przeciwko B. P. (1) o zapłatę kwoty 65.550,75 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 1 października 2017 roku do dnia zapłaty, tytułem zachowku po A. P. (1) . Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, iż w dniu (...) 2014 roku zmarła matka jej
Czytaj więcej»

I C 1309/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 1309/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Latoch Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Mioduchowska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego (...) z siedzibą w W. przeciwko L. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. S. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego (..
Czytaj więcej»