Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
155

I C 5/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-11-08

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 5/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa E. J. przeciwko E. O. o zapłatę kwoty 50.000 zł I zasądza od pozwanej E. O. na rzecz powoda E. J. kwotę 14.409,64 zł (czternaście tysięcy czterysta dziewięć złotych i
Czytaj więcej»

I C 39/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 39/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 10 stycznia 2017 roku powód T. J. wniósł o nakazanie pozwanej W. W. (1) złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego następującej treści: „Ja, W. W. (1) , córka T. J. i J. J. (1) , przenoszę nieodpłatnie na T. J. , syna W. i H. udział wynoszący 1/2 w nieruchomości położonej w M. przy ul. (...) , obrębu (...) -2, oznaczonej jako działka numer (...) o powierzchni 694 m 2 gruntu zabudowanego domem mieszkalnym drewnianym, parterowym, 8-izbowy
Czytaj więcej»

I C 70/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-10-16

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 70/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa J. R. przeciwko H. M. o zapłatę kwoty 6.296,74 zł I zasądza od pozwanej H. M. na rzecz powoda J. R. kwotę 3.031,16 zł (trzy tysiące trzydzieści jeden zł
Czytaj więcej»

I C 70/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-10-16

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 70/18 UZASADNIENIE W dniu 5 lutego 2018 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew J. R. przeciwko pozwanej H. M. , w którym powód domagał się zasądzenia od pozwanej na jego rzecz kwoty 6.296,74 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Na żądaną pozwem kwotę składają się czynsz najmu lokalu mieszkalnego za okres od kwietnia 2016 roku do czerwca 2016 roku w wysokości 3.000 zł, opłaty należne wspólnocie mieszkaniowej w wysokości 1.
Czytaj więcej»

I C 76/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-23

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 76/19 UZASADNIENIE I. Stanowiska stron procesu Pozwem z dnia 13 listopada 2018 r., wniesionym do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, powód B. D. (1) domagał się zasądzenia od pozwanego Skarbu Państwa – Powiatowego Lekarza Weterynarii w P. kwoty 26.264,13 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powód wnosił ponadto o zasądzenie kosztów procesu (k. 2-3). W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda podniósł, iż decyzją z dnia (...) 2018 r. (PIW. Z. . (...) .
Czytaj więcej»

I C 78/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-03-06

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 78/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2020 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa W. W. przeciwko A. M. o uzgodnienie treści księgi wieczystej (...) z rzeczywistym stanem prawnym I uzgadnia treść księgi wieczystej Kw Nr (...) (...) prowadzonej w Sądzie Re
Czytaj więcej»

I C 82/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-03-10

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 82/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2020 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa R. S. , M. S. , B. S. , P. S. , D. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie w kwocie 18.000 zł, odszkodowanie w kwocie 750 zł i ustalenie odp
Czytaj więcej»

I C 87/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-19

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 87/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. M. M. po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko (...) w W. o w kwocie 1.323,48 zł I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki A. B. (1) kwotę 588,26 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem złotych
Czytaj więcej»

I C 211/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-31

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 211/18 UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 roku do VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego (...) w L. wpłynął pozew Banku (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko pozwanemu S. G. o zapłatę kwoty 1.199,99 zł z odsetkami umownymi w wysokości 10% rocznie ale nie więcej niż odsetki maksymalne za opóźnienie od dnia 22 lipca 2017 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, wierzytelność powstała w wyniku zawarcia przez pozwanego z powodem w dniu 16 maja 2013 roku umowy nr (...) . P
Czytaj więcej»

I C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 221/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Latoch Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Mioduchowska po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 roku w Radzyniu Podlaskim, na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko R. G. o zapłatę I oddala powództwo; II oddala wniosek powoda o zasądzenie kosztów procesu. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 20 stycznia 201
Czytaj więcej»