Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 158/18 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim z 2018-10-16

Sygn. akt I Ns 158/18

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2018 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek wnioskodawcy (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej we W. o stwierdzenie nabycia spadku po M. F. zmarłej w dniu 5 lutego 2016 roku. Jako uczestniczkę postępowania wskazano córkę spadkodawczyni J. D. (1).

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, iż spadkodawczyni była kredytobiorcą na podstawie umowy (...). Do dnia złożenia wniosku zobowiązania wynikające z powyższej umowy nie zostały spłacone (k. 4).

Na podstawie danych z bazy PESEL – SAD Sąd ustalił krąg osób zainteresowanych w sprawie i postanowieniem z dnia 29 marca 2018 roku wezwał do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania: K. S. (1), R. K., B. B., W. K.G., M. K. (1), K. S. (2), K. K. (2) (k. 19).

W odpowiedzi na wniosek uczestnicy postępowania K. S. (1) (k. 48 – 50) i J. D. (1) (k. 54 – 55) wniosły o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy.

Pismem z dnia 10 maja 2018 roku wnioskodawca złożył odpis umowy kredytu nr (...) (k. 71 – 75).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawczyni M. F. zmarła w dniu 5 lutego 2016 roku w P.. Jej ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość P.. W chwili śmierci była wdową. Jako spadkobierców ustawowych pozostawiła dwoje dzieci: J. D. (2) i K. S. (1) oraz wnuki po zmarłej przed nią w dniu (...) córce M. K. (2): R. K., B. B., W. H. G., M. K. (1), K. K. (3) i K. K. (2). Innych dzieci małżeńskich, pozamałżeńskich ani przysposobionych nie miała. Nie pozostawiła testamentu. Nikt ze spadkobierców spadku nie odrzucał, nikt nie zrzekał się dziedziczenia, niegodność dziedziczenia nie zachodzi. Nie toczyło się wcześniej postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po spadkodawczyni ani nie toczyła się sprawa przed notariuszem o poświadczenie dziedziczenia.

Powyższy stan faktyczny jest bezsporny i został ustalony przez Sąd na podstawie dowodów skróconych odpisów aktów: zgonu: M. F. (k. 13), M. K. (2) (k. 43), małżeństwa: J. D. (2) (k. 35), K. S. (1) (k. 36), K. K. (3) (k. 131), B. B. (k. 41), W. H. G. (k. 45), urodzenia: K. K. (2) (k. 39), M. K. (1) (k. 40), R. K. (k. 42), zapewnienia złożonego przez J. D. (2) (k. 81), zeznań uczestników postępowania: K. S. (1) (k. 82), W. H. G. (k. 82), R. K. (k. 82), B. B. (k. 82), M. K. (1) (k. 125v., 126), K. K. (2) (k. 126).

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku przedmiotem postępowania jest ustalenie osoby spadkodawcy, sposobu powołania spadkobierców do spadku, kręgu spadkobierców oraz udziałów przypadających spadkobiercom w spadku.

Zgodnie z przepisem art. 926 § 1 kc powołanie do spadku wynika z ustawy albo testamentu. § 2 tego przepisu wskazuje, że w przypadku gdy spadkodawca co do całości spadku nie pozostawił testamentu spadkobiercy dziedziczą na podstawie ustawy. Przepis ten wyraża zasadę pierwszeństwa dziedziczenia na podstawie testamentu.

Jak wynika z powyżej ustalonego stanu faktycznego spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu. Porządek dziedziczenia wskazują zatem przepisy kodeksu cywilnego.

Zgodnie z przepisem art. 931 kc w pierwszej kolejności spadek dziedziczą małżonek i zstępni spadkodawcy, którzy dziedziczą spadek w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku.

Spadkodawczyni w chwili śmierci była wdową, a zatem nie było małżonka powołanego do dziedziczenia. Cały spadek dziedziczą zstępni spadkodawczyni. Spadkodawczyni miała trzy córki, przy czym otwarcia spadku dożyły dwie: J. D. (2) córka B. i M. oraz K. S. (1) córka B. i M.. Te uczestniczki postępowania odziedziczyły zatem spadek po 1/3 części każda z nich.

W myśl przepisu art. 931§2 kpc „jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Udział spadkowy, który przypadłby zmarłej przed spadkodawczynią, w dniu 14 lipca 2012 roku, córce M. K. (2) odziedziczyło jej sześcioro dzieci: R. K. syn E. i M., B. B. córka E. i M., W. G. córka E. i M., M. K. (1) syn E. i M., K. K. (3) córka E. i M., K. K. (2). Udział w spadku każdego z wnuków spadkodawczyni wyniósł po 1/18 części (1/3 : 6).

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania uzasadnia przepis art. 520§1 kpc.

Z przytoczonych wyżej względów i z mocy powołanych przepisów Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Janowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Marcin Kowalewski
Data wytworzenia informacji: