Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
155

I Ns 920/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Udział w postępowaniu rozgraniczeniowym nie jest czynnością z zakresu zarządu rzeczą wspólną i nie ma żadnych przeszkód, żeby każdy ze współwłaścicieli miał inne stanowisko w zakresie przebiegu granicy i wykazywał swoje racje.
Sygn. akt I Ns 920/15 POSTANOWIENIE Dnia 29 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Ostrowski Protokolant: Renata Arbaczewska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku R. P. z udziałem L. P. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd postanawia: I oddalić wniosek; II orzec, że każdy z zainteresowanych ponosi koszty postępowania związane ze swym u
Czytaj więcej»

I Ns 940/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 940/15 UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2015 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek W. i A. małżonków K. , w którym wnosili o stwierdzenie, iż nabyli oni na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonych w S. , gmina R. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: (...) o łącznej powierzchni 0,96 ha oraz udziałów w wysokości 1/8 części w prawie własności nieruchomości leśnych położonych w S. , gmina R. o
Czytaj więcej»

III RC 232/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 232/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Stanisław Furman Protokolant : sekr. sądowy Joanna Burdon po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich J. K. i A. K. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową M. K. przeciwko W. K. o alimenty I zasądza tytułem alimentów od pozwanego W. K. poczynając od dnia 17
Czytaj więcej»

III RC 271/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2016-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłanki ustanowienia rozdzielności z datą wsteczną
Sygn. akt III RC 271/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący - SSR Stanisław Furman Protokolant - sekr. sądowy Joanna Burdon po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. R. przeciwko T. R. o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej I ustanawia z dniem 3 lipca 2015 roku rozdzielność majątkową pomiędzy R. R. i T. R. z domu S. ,
Czytaj więcej»

I C 39/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 39/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 10 stycznia 2017 roku powód T. J. wniósł o nakazanie pozwanej W. W. (1) złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego następującej treści: „Ja, W. W. (1) , córka T. J. i J. J. (1) , przenoszę nieodpłatnie na T. J. , syna W. i H. udział wynoszący 1/2 w nieruchomości położonej w M. przy ul. (...) , obrębu (...) -2, oznaczonej jako działka numer (...) o powierzchni 694 m 2 gruntu zabudowanego domem mieszkalnym drewnianym, parterowym, 8-izbowy
Czytaj więcej»

I C 61/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 61/15 UZASADNIENIE W dniu 9 stycznia 2015 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko A. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. W pozwie tym powód domagał się uznania za bezskuteczną wobec siebie umowy darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ż. , gmina R. , oznaczonej numerami działek (...) o łącznym obszarze 1,97 ha zawartej pomiędzy dłużniczką M. K. a działającym w imieniu i
Czytaj więcej»

I C 69/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-11-27

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 69/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa S. K. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie w kwocie 15.000 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda S. K. kwotę 15.000 z
Czytaj więcej»

I C 70/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-10-16

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 70/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa J. R. przeciwko H. M. o zapłatę kwoty 6.296,74 zł I zasądza od pozwanej H. M. na rzecz powoda J. R. kwotę 3.031,16 zł (trzy tysiące trzydzieści jeden zł
Czytaj więcej»

I C 70/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-10-16

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 70/18 UZASADNIENIE W dniu 5 lutego 2018 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew J. R. przeciwko pozwanej H. M. , w którym powód domagał się zasądzenia od pozwanej na jego rzecz kwoty 6.296,74 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Na żądaną pozwem kwotę składają się czynsz najmu lokalu mieszkalnego za okres od kwietnia 2016 roku do czerwca 2016 roku w wysokości 3.000 zł, opłaty należne wspólnocie mieszkaniowej w wysokości 1.
Czytaj więcej»

I C 76/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-23

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 76/19 UZASADNIENIE I. Stanowiska stron procesu Pozwem z dnia 13 listopada 2018 r., wniesionym do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, powód B. D. (1) domagał się zasądzenia od pozwanego Skarbu Państwa – Powiatowego Lekarza Weterynarii w P. kwoty 26.264,13 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powód wnosił ponadto o zasądzenie kosztów procesu (k. 2-3). W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda podniósł, iż decyzją z dnia (...) 2018 r. (PIW. Z. . (...) .
Czytaj więcej»