Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
155

I Ns 425/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 425/17 POSTANOWIENIE Dnia 6 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku G. S. , M. S. z udziałem R. S. , Z. S. , T. C. , S. R. , I. M. , T. M. , M. J. , M. R. , H. S. o zasiedzenie nieruchomości położonych w R. , gmina M. oznaczonych jako działki nr (...) o pow
Czytaj więcej»

I Ns 899/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns 899/16 POSTANOWIENIE Dnia 6 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Ignatowicz po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku A. K. z udziałem T. C. , W. C. , M. G. , M. C. o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia praw do spadku po S. C. I zmienia prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z d
Czytaj więcej»

I Ns 940/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 940/15 UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2015 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek W. i A. małżonków K. , w którym wnosili o stwierdzenie, iż nabyli oni na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonych w S. , gmina R. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: (...) o łącznej powierzchni 0,96 ha oraz udziałów w wysokości 1/8 części w prawie własności nieruchomości leśnych położonych w S. , gmina R. o
Czytaj więcej»

III RC 232/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 232/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Stanisław Furman Protokolant : sekr. sądowy Joanna Burdon po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich J. K. i A. K. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową M. K. przeciwko W. K. o alimenty I zasądza tytułem alimentów od pozwanego W. K. poczynając od dnia 17
Czytaj więcej»

III RC 271/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2016-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłanki ustanowienia rozdzielności z datą wsteczną
Sygn. akt III RC 271/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący - SSR Stanisław Furman Protokolant - sekr. sądowy Joanna Burdon po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. R. przeciwko T. R. o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej I ustanawia z dniem 3 lipca 2015 roku rozdzielność majątkową pomiędzy R. R. i T. R. z domu S. ,
Czytaj więcej»

I C 354/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-04-19

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 354/17 UZASADNIENIE W dniu 3 kwietnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew A. K. przeciwko pozwanemu K. K. , w którym powód domagał się zasądzenia kwoty 38.460 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Na dochodzoną pozwem kwotę składają się kwoty: zadośćuczynienia w wysokości 20.000 zł, odszkodowania za poniesione koszty leczenia w wysokości 1.000 zł, odszkodowania z tytułu utraconego zarobku w wysokości 16.560 zł, odszkodowania
Czytaj więcej»

I C 484/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-23

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt 484/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 29 maja 2019 roku, wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanej E. M. kwoty 4.929,75 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto powód domagał się zasądzenia od pozwanej kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że dochodzona pozwem wierzytelność wynika z um
Czytaj więcej»

I C 474/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-03-18

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 474/18 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 26 września 2011 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód Towarzystwo (...) z siedzibą w W. wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym aby pozwany W. W. zapłacił powodowi kwotę 6.163,54 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 września 2010 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. Uzasadniając żądanie powód wskazał, iż w dniu 15 marca 2010 roku pozwany kierując samochodem marki F. (...) o nr.rej. (...
Czytaj więcej»

I C 652/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-01-28

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 652/19 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 13 listopada 2019 roku (data nadania k. 64) powód K. (...) z siedzibą w W. (zwany dalej K. (...) ) wniósł przeciwko D. B. (1) pozew w postępowaniu upominawczym, domagając się zasądzenia od pozwanego kwoty 2.407,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 13 listopada 2019 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanego kosztów procesu (k. 3-7). W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, iż dochodzona przez powoda wierzytelność wyn
Czytaj więcej»

I C 576/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 576/15 UZASADNIENIE W dniu 1 lipca 2015 roku do Sadu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew powódki A. M. (1) przeciwko pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej w W. w którym domagała się zasądzenia kwoty 8.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, kwoty 2.939,95 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia oraz kwotę 559,60 zł tytułem zwrotu kosztów dojazdów. W uzasadnieniu pozwu powódka A. M. (1) podniosła, iż w dniu 20 czerwca 2014 roku w L. przy ul. (...) doszło do wypadku, w tra
Czytaj więcej»