Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
155

I C 304/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-11-02

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 304/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 stycznia 2018 roku powód domagał się zasądzenia od pozwanego W. W. kwoty 6217 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu (początkowo określonych alternatywnie, a ostatecznie według norm prawem określonych). Pozwany wniósł o oddalenie powództwa z uwagi na to, że po pierwsze umowa ta, jak i inne zawarte z pozwanym zawierały klauzule abuzywne w zakresie kosztów pożyczki, w tym w szczeg
Czytaj więcej»

I C 692/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-03-05

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 692/16 UZASADNIENIE W dniu 22 czerwca 2016 do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew powoda J. B. przeciwko pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej w W. . W pozwie tym powód domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 3.960 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, iż zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia i na podstawie polisy nr (...) został objęty Grupowym Ubezpieczeniem Pracowniczym Typu P (...) . W dniu (...)
Czytaj więcej»

I C 317/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-08-24

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 317/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2018 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa T. G. przeciwko M. P. i A. P. o zapłatę kwoty 46.113,36 zł I zasądza solidarnie od pozwanych M. P. i A. P. na rzecz powoda T. G. kwotę 46.113,36 zł (czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 328/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 328/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu P. . w I Wydziale Cywilnym W składzie następującym: Przewodniczący SSR Marcin Kowalewski Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko W. Ś. o zapłatę kwoty 1.078,55 zł I zasądza od pozwanego W. Ś. na
Czytaj więcej»

I C 445/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-30

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 445/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Magdalena Sokolińska Protokolant: st. sekretarz sądowy Maria Mańko po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2019 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa Z. K. przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o roszczenie z umowy ubezpieczenia 1 zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz Z. K. 18.900 (osiem
Czytaj więcej»

I C 474/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-03-18

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 474/18 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 26 września 2011 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód Towarzystwo (...) z siedzibą w W. wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym aby pozwany W. W. zapłacił powodowi kwotę 6.163,54 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 września 2010 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. Uzasadniając żądanie powód wskazał, iż w dniu 15 marca 2010 roku pozwany kierując samochodem marki F. (...) o nr.rej. (...
Czytaj więcej»

I C 484/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-23

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt 484/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 29 maja 2019 roku, wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanej E. M. kwoty 4.929,75 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto powód domagał się zasądzenia od pozwanej kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że dochodzona pozwem wierzytelność wynika z um
Czytaj więcej»

I C 449/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 449/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podl. w I Wydziale Cywilnym W składzie następującym: Przewodniczący SSR Marcin Kowalewski Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddział Terenowy w L. przeciwko Z. H. o zapłatę kwoty 2.020,07 zł I zasądza od pozwanego Z. H. na rzecz powoda Agenc
Czytaj więcej»

I C 555/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-01-08

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 555/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Latoch Protokolant: sekr. sąd. Aneta Karaś po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2019 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko R. R. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 652/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-01-28

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 652/19 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 13 listopada 2019 roku (data nadania k. 64) powód K. (...) z siedzibą w W. (zwany dalej K. (...) ) wniósł przeciwko D. B. (1) pozew w postępowaniu upominawczym, domagając się zasądzenia od pozwanego kwoty 2.407,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 13 listopada 2019 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanego kosztów procesu (k. 3-7). W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, iż dochodzona przez powoda wierzytelność wyn
Czytaj więcej»