Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
151

I Ns 258/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-11-23

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 258/17 POSTANOWIENIE Dnia 23 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Latoch Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Mioduchowska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2017 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku R. D. z udziałem M. M. , D. D. oraz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuce
Czytaj więcej»

I Ns 248/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-19

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 248/18 UZASADNIENIE W dniu 27 kwietnia 2018 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek wnioskodawcy J. K. o dział spadku po A. K. . Wnioskodawca wskazał, iż w skład spadku wchodzi udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości położonej w W. oznaczonej jako działki nr (...) o powierzchni 0,04 ha i nr (...) o powierzchni 0,09 ha. Wniósł on o dokonanie działu spadku przez przyznanie wyżej wymienionych udziałów w nieruchomości na rzecz wnioskodawcy ze spłatą
Czytaj więcej»

I Ns 168/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-03-10

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 168/16 UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2016 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynęła dokumentacja związana z prowadzonym przez Wójta Gminy M. postępowaniem rozgraniczeniowym w trybie administracyjnym dotycząca rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości R. , gmina M. oznaczonych jako działki nr (...) . Jak wynikało z powyższej dokumentacji na wniosek z dnia 18 marca 2015 roku zostało wydane w dniu 30 listopada 2015 roku postanowienie administracyjne wszczynając
Czytaj więcej»

I C 175/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-08-11

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 175/15 UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2015 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął pozew M. K. przeciwko pozwanemu Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zasądzenie zadośćuczynienia w wysokości 8.500 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 2 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podniosła, iż w dniu 14 czerwca 2014 roku powód został poszkodowany przez kierującego autobusem, który był ubezpieczony od odpowiedzi
Czytaj więcej»

I C 172/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-04-16

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 172/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. w Radzyniu Podlaskim sprawy z powództwa D. T. przeciwko (...) w W. o odszkodowanie w wysokości 15.398,34 zł I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda D. T. kwotę 14.648,34 zł (czternaście tysięcy sześć
Czytaj więcej»

I C 221/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 221/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Latoch Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Mioduchowska po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 roku w Radzyniu Podlaskim, na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) z siedzibą w W. przeciwko R. G. o zapłatę I oddala powództwo; II oddala wniosek powoda o zasądzenie kosztów procesu.
Czytaj więcej»

I C 142/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-01-10

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 142/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 11 marca 2019 roku wniesionym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. powód G. F. domagał się pozbawienia wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 21 sierpnia 2013 roku o numerze (...) wystawionego przez (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. , któremu w dniu 4 października 2013 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nadał klauzulę wykonalności, w części, w zakresie uprawniającym wierzyciela do egzekucji dalszych świadczeń tj.
Czytaj więcej»

I C 221/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 221/16 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 20 stycznia 2016 roku, złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód Towarzystwo (...) z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego R. G. kwoty 211,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. Nadto powód wnosił
Czytaj więcej»

I Ns 305/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-02-11

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 305/17 POSTANOWIENIE Dnia 11 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Marcin Kowalewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2020 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku A. F. (1) z udziałem A. F. (2) o podział majątku wspólnego postanawia: I umorzyć postępowanie w sprawie; II nakazać ściągnąć od wnioskodawczyni A. F. (1) i uczestnika postępow
Czytaj więcej»

I Ns 395/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 395/15 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku S. W. (1) z udziałem D. T. , L. K. , A. S. , U. T. (1) o rozgraniczenie postanawia: na podstawie art. 199§1 pkt 1 kpc w zw. z art. 13§2 kpc wniosek odrzucić z uwagi na czasową niedop
Czytaj więcej»