Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
154

I Ns 305/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-02-11

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 305/17 POSTANOWIENIE Dnia 11 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Marcin Kowalewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2020 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku A. F. (1) z udziałem A. F. (2) o podział majątku wspólnego postanawia: I umorzyć postępowanie w sprawie; II nakazać ściągnąć od wnioskodawczyni A. F. (1) i uczestnika postępow
Czytaj więcej»

I Ns 276/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-12-11

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 276/17 UZASADNIENIE W dniu 9 maja 2017 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek A. N. o otwarcie i ogłoszenie testamentu C. A. oraz o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni podniosła, iż spadkodawczyni pozostawiła troje spadkobierców ustawowych: córkę A. N. , syna J. O. , córkę W. H. (k. 2). Uczestnik postępowania H. O. popierał wniosek, zaś uczestniczka postępowania W. H. uznawała wniosek co do zasady i wnos
Czytaj więcej»

I Ns 327/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 327/14 POSTANOWIENIE Dnia 21 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Ignatowicz po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku W. I. z udziałem P. I. , G. I. , M. P. o zasiedzenie postanawia: I stwierdzić, że prawo własności nieruchomości położonej w M. , oznaczonej jako działka nr (...) (pięćset dwadzieścia dz
Czytaj więcej»

I Ns 395/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 395/15 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku S. W. (1) z udziałem D. T. , L. K. , A. S. , U. T. (1) o rozgraniczenie postanawia: na podstawie art. 199§1 pkt 1 kpc w zw. z art. 13§2 kpc wniosek odrzucić z uwagi na czasową niedop
Czytaj więcej»

I Ns 425/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 425/17 POSTANOWIENIE Dnia 6 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku G. S. , M. S. z udziałem R. S. , Z. S. , T. C. , S. R. , I. M. , T. M. , M. J. , M. R. , H. S. o zasiedzenie nieruchomości położonych w R. , gmina M. oznaczonych jako działki nr (...) o pow
Czytaj więcej»

I Ns 425/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 425/17 UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek G. i M. małżonków S. , w którym wnosili oni o stwierdzenie, iż nabyli przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonych w R. oznaczonych jako działki nr (...) o powierzchni 1,15 ha, nr (...) o powierzchni 0,29 ha, nr (...) o powierzchni 0,94 ha, nr (...) o powierzchni 2,17 ha, nr (...) o powierzchni 0,67 ha. Wnioskodawcy reprezentowani przez zawodowego pełnomocnika nie ws
Czytaj więcej»

I Ns 920/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 920/15 POSTANOWIENIE Dnia 29 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Ostrowski Protokolant: Renata Arbaczewska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 roku w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku R. P. z udziałem L. P. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd postanawia: I oddalić wniosek; II orzec, że każdy z zainteresowanych ponosi koszty postępowania związane ze swym u
Czytaj więcej»

I Ns 121/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-04-19

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 121/17 POSTANOWIENIE Dnia 19 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kowalewski Protokolant: st. sekt. sąd. I. Z. po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Radzyniu Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku A. N. z udziałem A. S. , Ł. Z. , S. Z. , M. D. o stwierdzenie nabycia spadku po H. W. córce F. i W. I stwierdza, że spadek po H. W. córce F. i W. , zmarłej dnia 17 grudnia 2016 roku w N. B. w Stana
Czytaj więcej»

I Ns 121/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-04-19

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 121/17 UZASADNIENIE W dniu 24 lutego 2017 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek wnioskodawcy A. N. o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku po H. W. zmarłej w dniu (...) 2016 roku mającej ostatnie miejsce zamieszkania w P. . Do wniosku wnioskodawca dołączył dokument zatytułowany oświadczenie ostatniej woli (testament) sporządzony przed notariuszem publicznym ( (...) ) stanu (...) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej A. C. (k. 2
Czytaj więcej»

I Ns 162/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 2020-07-01

Data publikacji: 2021-04-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 162/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu P. . I Wydział Cywilny W składzie następującym: Przewodniczący sędzia Marcin Kowalewski Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2020 roku w Radzyniu P. . na rozprawie sprawy z wniosku M. P. z udziałem O. B. , K. B. (1) , A. B. (1) , K. B. (2) reprezentowanego przez kuratora B. N. o stwierdzenie nabycia spadku po A. B. (2) synu F. i K. oraz po S. B. (1) córce A. i M. I stwierdza,
Czytaj więcej»